विश्वस्त मंडळ 03 Jul 23 इतर

गुरुपौर्णिमा उत्सव २०२३

श्रीराम समर्थ आज ३ जुलै गुरुपौर्णिमेनिमित्त सर्व श्रीभक्तांना शुभेच्छा!


विश्वस्त मंडळ 24 Jun 23 इतर

पाऊले चालती पंढरीची वाट

श्रीराम समर्थ श्री महाराजांच्या घराण्यात परंपरेने वारी होती. वारकरी संप्रदाय व श्री रामदासी संप्रदाय याचा अपूर्व संगम श्री महाराजांच्या ठिकाणी झालेला दिसून येतो.  त्यामुळे सालाबाद प्रमाणे श्री महाराजांच्या पालखीने विठूरायाच्या दर्शनासाठी आज पंढरपुरास प्रयाण केले व गोंदवल्यास आज ज्ञानोबा तुकाराम गजर दुमदुमला. ...


विश्वस्त मंडळ 22 Apr 23 इतर

अक्षय्यतृतीया २०२३

श्रीराम समर्थ  आज या मंगल दिनी श्रीरामरायाकडे व श्रीमहाराजांकडे अक्षयदान मागूया, आजपर्यंत जे काही दिले ते तुमचेच आहे. मी केवळ निमित्त मात्र आहे. इतरांपेक्षा मला तुम्ही भरपूर दिले. पुढील आयुष्य देखील तुमच्या कृपा आशीर्वादाने सुख, शांती, समाधान व आनंदाचे जाईल याची खात्री आहे पण त्यात तुमचे स्मरण सतत टिकू दे. मनाचा परिणाम शरीरावर होतो म्हणून मनात नेहमीच उत्तम विचार येऊ दे. तुमची सेवा अखंडित करण्यासाठी उत्तम आरोग्य मिळू दे. माझ्या जीवनात जे भोग असतील त्यातून पार पडण्यासाठी ...