विश्वस्त मंडळ 22 Apr 23 इतर

अक्षय्यतृतीया २०२३

श्रीराम समर्थ आज या मंगल दिनी श्रीरामरायाकडे व श्रीमहाराजांकडे अक्षयदान मागूया ! आजपर्यंत जे काही दिले ते तुमचेच आहे. मी केवळ निमित्त मात्र आहे. इतरांपेक्षा मला तुम्ही भरपूर दिले. पुढील आयुष्य देखील तुमच्या कृपा आशीर्वादाने सुख, शांती, समाधान व आनंदाचे जाईल याची खात्री आहे पण त्यात तुमचे स्मरण सतत टिकू दे. मनाचा परिणाम शरीरावर होतो म्हणून मनात नेहमीच उत्तम विचार येऊ दे. तुमची सेवा अखंडित करण्यासाठी उत्तम आरोग्य मिळू दे. माझ्या जीवनात जे भोग असतील त्यातून पार पडण्यासाठी तुमचा...


विश्वस्त मंडळ 30 Mar 23 इतर

श्री रामनवमी उत्सव २०२3


विश्वस्त मंडळ 30 Mar 23 इतर

राम जन्मला ग सखे...