विश्वस्त मंडळ 12 Apr 24 विशेष कार्यक्रम

रामनवमी - चैत्र नवरात्री उत्सव २०२४

श्रीराम समर्थ श्रीराम नवमी उत्सव मोठ्या आनंदात  व उत्साहात  गोंदवले येथे संपन्न होत आहे त्याची क्षण चित्रे!. या शुभप्रसंगी 'चैतन्यस्मरण'  ही स्मरणिका श्रींच्या चरणी अर्पण करून प्रकाशित झाली. ...


विश्वस्त मंडळ 11 Apr 24 विशेष कार्यक्रम

रामनवमी - चैत्र नवरात्री उत्सव २०२४

श्रीराम समर्थ श्रीराम नवमी उत्सव मोठ्या आनंदात  व उत्साहात  गोंदवले येथे संपन्न होत आहे त्याची क्षण चित्रे!. या शुभप्रसंगी 'चैतन्यस्मरण'  ही स्मरणिका श्रींच्या चरणी अर्पण करून प्रकाशित झाली. ...


विश्वस्त मंडळ 10 Apr 24 विशेष कार्यक्रम

रामनवमी - चैत्र नवरात्री उत्सव २०२४

श्रीराम समर्थ काल गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर श्रीराम नवमी उत्सवाला मोठ्या आनंदात  व उत्साहात प्रारंभ झाला. श्रीमहाराज या उत्सव काळात थोरल्या राम मंदिरात निवासाला असतात. काल या शुभप्रसंगी 'चैतन्यस्मरण'  ही स्मरणिका श्रींच्या चरणी अर्पण करून प्रकाशित झाली. ...