विशेष सूचना

श्रीराम समर्थ

श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर संस्थान, गोंदवले यांच्या विश्वस्तांतर्फे विशेष सूचना व नम्र विनंती.

सध्या जगभरातील करोना आजाराच्या उद्रेकामुळे विशेष काळजी म्हणून, सर्दी ताप खोकला इ. लक्षणे असल्यास अशा भक्तांनी तसेच नुकतेच परदेशातून आलेल्या भक्तांनीही खबरदारी म्हणून पुढील काही काळ गोंदवले भेट टाळावी शासनाच्या निर्देशानुसार आवश्यक ती काळजी घेतली जात आहेच.

पुढे पहा..

आजचे प्रवचन

प्रपंचात असावी खबरदारी । मन लावावे रामावरी ॥

सर्वांचें राखावें समाधान । पण रामाकडे लावावें मन ॥ रामाला स्मरून वागावे जगांत आपण । तेथें पश्चात्तापाला नाहीं कारण॥ म्हणून कृतीस असावा साक्षी भगवंत । हा जाणावा खरा परमार्थ ॥ व्यवहार करावा व्यवहारज्ञानानें । परमार्थ करावा गुरुआज्ञेनें ॥ कलि अत्यंत माजला । गलबला चोहोंकडून जरी झाला । चित्त ठेवावें रामावर स्थिर । कार्य घडतें बरोबर ॥ स्वस्थ बसावें एके ठिकाणीं। राम आणत जावा मनीं । प्रयत्नांतीं परमात्मा । ही खूण घालावी चित्ता । व्यवहारीं ठेवावी दक्षता । मागील झालें तें होऊन गेले । पुढील...

पुढे पहा..

गुरुपौर्णिमा २०२०

ll श्रीराम समर्थ ll
गोंदवल्याच्या चैतन्योपासना संस्थानचा जेव्हा केव्हा ऐतिहासिक आढावा घेतला जाईल तेव्हा २०२० च्या कोरोना संकट काळात  संपन्न झालेल्या सर्व उत्सवांची सविस्तर नोंद ही त्या इतिहासातील एक...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

आगामी कार्यक्रम

पुण्यतिथी महोत्सव, वर्ष १०६

१३ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर

श्रीराम समर्थ 
श्रीसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचा १०६ वा पुण्यतिथी महोत्सव  श्रीक्षेत्र गोंदवले येथे...

पुढे पहा..

वचन परिमळ