कोरोना कालातही महाराजांचे ब्रीद जपणारे, दु:खी कष्टी समाजासाठी धावून जाणारे गोंदवले संस्थान !

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर हे नाव माहित नाही असा मराठी माणूस सापडणे कठीण आहे. याचे रहस्य त्यांनी आदर्श घालून दिल्याप्रमाणे व त्यांच्या सत्तेने आजही अखंड सुरु असलेले अध्यात्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यात आहे. श्रीमहाराजांचा जन्म सातारा जिल्ह्यात माण तालुक्यातील गोंदवले गावी इ. स. १८४५ मध्ये झाला. वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत त्यांचा खूप प्रवास झाला पण नंतर देह ठेवेपर्यंत म्हणजे १९१३ पर्यंत त्यांचा अधिक काल गोंदवले येथेच व्यतीत झाला. एवढेच नव्हे तर गोंदवले हीच त्यांची कर्मभूमी आणि पुण्यभूमी झाली व गोंदवले हे गाव अत्यंत पवित्र असे तीर्थक्षेत्र म्हणून उदयास आले.

श्रीमहाराजांनी त्यांच्या जीवनात मुख्यतः तीन गोष्टीवर भर दिला. रामनामाचा प्रसार, अन्नदान आणि गोरक्षण. या गोष्टी करीत असताना त्यांनी कधी जात-पात, पंथ-भाषा यात भेद मानला नाही. "जे जे भेटिजे भूत, ते ते मानिजे भगवंत" अशी त्यांची धारणा होती. जो कोणी त्यांना भेटेल त्याला त्यांनी आधी पोट भर खाऊ घातले आणि नंतर गोंदवल्याहून परतताना नामाची शिदोरी बांधून दिली. लोकांचे कल्याण व्हावे म्हणून यांनी आपल्या घराचे राम मंदिर केले व तेथे मुक्तहस्ताने अन्नदान केले. त्यांच्या पुनीत वास्तव्याने या गावाचा विकास होण्यास सुरुवात झाली. एवढेच नव्हे तर गोंदवल्याचा आठवडी बाजारही श्रीमहाराजांनीच सुरु केला. त्यांच्या काळातील दोन मोठ्या दुष्काळात त्यांनी राजालाही लाजवेल असे अन्नदान करून गोरगरीब, हीन-दीनांची सेवा केली.

पुढे पहा..

आजचे प्रवचन

'देहच मी' हा भ्रम.

आपण कोण, आपले कर्तव्य काय, हे कळणे जसे व्यवहारात जरूर असते, तद्वतच परमार्थातसुद्धा मी कोण हे कळले पाहिजे. ज्याला मी ‘ माझे ’ म्हणतो तो ‘ मी ’ नव्हे खास. ‘ माझा ’ देह म्हटल्यावर ‘ मी ’ त्याहून निराळाच नव्हे का ? देहाला ताप आला तर ‘ मला ’ ताप आला, देह वाळला तर ‘ मी ’ वाळलो, असे म्हणतो हीच चूक, हाच भ्रम. वास्तविक, देहाहून वेगळा असूनही देहच मी अशी भावना केली. म्हणून मी सुखदु:ख अनुभवू लागलो. दु:ख नको, सुख हवे, असे मला वाटते, याचा अर्थ माझे मूळचे स्वरूप हे नित्यसुख-रूपच असले...

पुढे पहा..

श्रीरामनवमी उत्सव २०२१ क्षणचित्रे

।। श्री राम समर्थ ।। 

राम नवमी साजरी करण्यामागे काय उद्देश आहे? 

प्रत्येक वर्षाच्या राम जन्माबरोबर रामनामाच्या प्रेमाची वाढ होऊन त्यामुळे मिळणाऱ्या आनंदात अधिकाधिक भर पडावी हा रामजन्म साजरा...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

विशेष कार्यक्रम

पुण्यतिथी महोत्सव, वर्ष १०७

३१ डिसें. ते ८ जाने. २०२१

श्रीराम समर्थ 
श्रीसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचा १०७ वा पुण्यतिथी महोत्सव श्रीक्षेत्र गोंदवले...

पुढे पहा..

वचन परिमळ