विशेष सूचना

श्रीराम समर्थ

श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर संस्थान गोंदवले येथे श्री महाराजांचा १०७ वा पुण्यतिथी उत्सव संपन्न झाला.

८ जानेवारी या दिवशी झालेल्या पुण्यतिथी पुण्यकाल कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण ऑनलाइन माध्यमाद्वारे करण्यात आले. सोबत दिलेल्या लिंकवर आपण त्या सोहोळ्याचा आनंद पुनश्च घेऊ शकता

पुढे पहा..

प्रक्षेपण पहा..

आजचे प्रवचन

संतांचे ग्रंथ.

संतांचे ज्ञानच असे असते की, त्यांना वेदांताचे मर्म आपोआप कळते. अमुक एक ग्रंथ कुणी लिहिला, केव्हा लिहिला, त्यामध्ये अमक्या पानावर काय आहे, या गोष्टी एक वेळ संतांना सांगता येणार नाहीत, पण त्या विषयाचे मर्म त्यांना बरोबर ठाऊक असते. आपण पोथीतले नुसते शब्द तेवढे वाचतो; त्यांचा अर्थ संतांच्या कृपेवाचून कळणे कठीण आहे. बापाचा निरोप लहान मूल आईला आपल्या बोबड्या शब्दांत आणि स्वत:ला कळला असेल तसा सांगत असते, तितपतच पोथीतल्या शब्दांचा अर्थ आज आपल्याला सांगता येईल. संतांनी ग्रंथ लिहिले याचे कारण,...

पुढे पहा..

श्रींचा १०७ वा पुण्यतिथी उत्सव २०२० – क्षणचित्रे...

श्रीराम समर्थ 
श्रीसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचा १०७ वा पुण्यतिथी महोत्सव श्रीक्षेत्र गोंदवले येथे मार्गशीर्ष वद्य प्रतिपदा ते वद्य दशमी शके १९४२, गुरुवार दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० ते...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

विशेष कार्यक्रम

पुण्यतिथी महोत्सव, वर्ष १०७

३१ डिसें. ते ८ जाने. २०२१

श्रीराम समर्थ 
श्रीसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचा १०७ वा पुण्यतिथी महोत्सव श्रीक्षेत्र गोंदवले...

पुढे पहा..

वचन परिमळ