live telecast image

ब्लॉग/इतर

अक्षय तृतीया २०२२

पुढे पहा..

विश्वस्त...  ।   03 May 22  ।   इतर...

आजचे प्रवचन

आपल्याला सद्गुरूचा आधार वाटावा.

वेळप्रसंग येईल तसे वागणे उचित आहे, आणि त्याबद्दल मनावर परिणाम होऊ देऊ नये. परमात्म्याच्या चिंतनांत मन गुंतले असताना अवांतर गोष्टींचा परिणाम त्यावर होत नाही. जेवढे झेपेल तेवढेच करावे. अभ्यास करावा, पण काळजी न करता. सर्वस्वी भार भगवंतावर ठेवून निवांत असावे. आपल्या मनाचे स्वास्थ्य बिघडू न देता आनंदात रहावे. वृत्ती आवरून आवरत नाही; ती परमात्म्याकडे लावली म्हणजे आवरते. रामइच्छेने सर्व चालते असे लक्षात ठेवावे. संकट, आनंद, दोन्ही भगवंताला सांगावीत. ज्या स्थितीत भगवंताने ठेवले त्या स्थ...

पुढे पहा..

श्रीरामनवमीला गोंदवल्यात पुन्हा दुमदुमला रामनामाचा जयघोष

सियापती श्रीर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व ...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

अवश्य पहा

वचन परिमळ