आजचे प्रवचन

अखंड नामस्मरणात राहणे म्हणजेच उपासना.

देवाच्या आड काय बरे येत असते ? आपल्याला देवाची प्राप्ती होत नाही याला वास्तविक आपणच कारण असतो. आपण लोकांना त्याबद्दल दोष देत असतो, पण इतर लोक त्याच्या आड येत नसून आपण स्वत:च आड येत असतो, हे थोडा विचार केला असताना समजून येईल. ज्याला आपले म्हणायला पाहिजे होते त्याला आपले न म्हणता, आपण दुसऱ्या कुणाला तरी आपले म्हणत असतो. आपला मुलगा, बायको, भाऊ, या सर्वांना आपले म्हणत असतो. हे सर्वजण काही मर्यादेपर्यंत आपले असतात. परंतु देवाला जर आपण आपले म्हटले, तर तो सदासर्वकाळ आपलाच असतो, आणि आपल्याला तो मदत...

पुढे पहा..

श्रीरामनवमी उत्सव २०२१ क्षणचित्रे

।। श्री राम समर्थ ।। 

राम नवमी साजरी करण्यामागे काय उद्देश आहे? 

प्रत्येक वर्षाच्या राम जन्माबरोबर रामनामाच्या प्रेमाची वाढ होऊन त्यामुळे मिळणाऱ्या आनंदात अधिकाधिक भर पडावी हा रामजन्म साजरा...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

विशेष कार्यक्रम

पुण्यतिथी महोत्सव, वर्ष १०७

३१ डिसें. ते ८ जाने. २०२१

श्रीराम समर्थ 
श्रीसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचा १०७ वा पुण्यतिथी महोत्सव श्रीक्षेत्र गोंदवले...

पुढे पहा..

वचन परिमळ