live telecast image

ब्लॉग/इतर

ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियां

पुढे पहा..

विश्वस्त...  ।   29 Mar 23  ।   इतर...

आजचे प्रवचन

ज्या घरात शांति । त्या घरात भगवंताची वस्ती ॥

 

 गृहस्थाश्रमासारखा आश्रम । दुसरा नाही खास ॥ नीतिधर्माचे रक्षण । यासाठीच विवाहाचे कारण ॥ ज्या घरात राहते शांति । त्या घरात भगवंताची वस्ती ॥ कृतीवर मनुष्याची परीक्षा । जैसी वासावर पदार्थाची परीक्षा ॥ कोणाचा न करावा घात । ऐसे वागावे जगात । आपले आपण करून घ्यावे हित । त्यालाच म्हणतात संभावित ॥ न कधी व्हावे आपण निराश । व्यवहार हात देईल खास ॥ व्यवहारातील करावा प्रयत्न । प्रपंचात न पडू द्यावे न्यून । रोगाची भीति । न ठेवावी चित्ती ॥ रोगाला उपचार करावे जरी बहुत । तर...

पुढे पहा..

श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव २०२२

श्रीराम समर्थ

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ ते १८ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव अत्यंत उत्साहात व आनंदात पार पडला. कोरोना संकटामुळे हजारो भाविकांची इच्छा असूनही गेली दोन वर्ष येता आला नव्हतं पण या वर्षी  मात्र त्यांनी आवर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व महाराज नामाशिवाय नाहीत. म्हणून भगवंताचे स्वरूप तेच श्रीमहारांजाचे समजावे. भगवंत सर्वव्यापी आहे तसे श्रीमहाराजही आहेत, म्हणून महाराज गोंदवल्याला आहेत हे जेवढं खरं वाटतं, तेच घरातही वाटायला हवं. आज मार्गदर्शन करायला ते देहाने नसतील पण त्यांना जे आवडेल ते त्यांना सांगून करावं, म्हणजे ते कर्म त्यांना हवं असेल...

पुढे पहा..

अवश्य पहा

वचन परिमळ