live telecast image

ब्लॉग/इतर

पुण्यतिथी २०२२- पुण्यस्मरण व्हिडीओ

पुढे पहा..

विश्वस्त...  ।   22 Dec 22  ।   विशेष का...

आजचे प्रवचन

भगवंताच्या नामानेच वासनाक्षय !

आपण सर्व जीव वासनेत गुंतलेले आहोत, कारण आपला जन्मच वासनेत आहे. वासना म्हणजे, ‘आहे ते असू द्याच, आणि आणखीही मिळू द्या’ असे वाटणे. आपण सध्या या स्थितीत आहोत. पण सुरुवात म्हणून आपण असे म्हणावे की, ‘आहे ते असू द्या, आणि आणखी मागायचे ते परमेश्वराजवळ मागू या.’ म्हणजे, मिळाले तर ‘भगवंताने दिले’, आणि न मिळाले तर ‘त्याची इच्छा नाही’, अशी जाणीव होऊन ‘दाता परमात्मा आहे’ ही भावना वाढू लागेल; आहे तेही त्याच्याच इच्छेचे फळ आहे असे व...

पुढे पहा..

श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव २०२२

श्रीराम समर्थ

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ ते १८ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव अत्यंत उत्साहात व आनंदात पार पडला. कोरोना संकटामुळे हजारो भाविकांची इच्छा असूनही गेली दोन वर्ष येता आला नव्हतं पण या वर्षी  मात्र त्यांनी आवर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व महाराज नामाशिवाय नाहीत. म्हणून भगवंताचे स्वरूप तेच श्रीमहारांजाचे समजावे. भगवंत सर्वव्यापी आहे तसे श्रीमहाराजही आहेत, म्हणून महाराज गोंदवल्याला आहेत हे जेवढं खरं वाटतं, तेच घरातही वाटायला हवं. आज मार्गदर्शन करायला ते देहाने नसतील पण त्यांना जे आवडेल ते त्यांना सांगून करावं, म्हणजे ते कर्म त्यांना हवं असेल...

पुढे पहा..

अवश्य पहा

वचन परिमळ