live telecast image

ब्लॉग/इतर

गुरुपौर्णिमा १३ जुलै २०२२

पुढे पहा..

Shri Gon...  ।   13 Jul 22  ।   विशेष का...

आजचे प्रवचन

वृत्तिचे समाधान ही भगवंताच्या कृपेची खूण.

आपला देह पंचमहाभूतांचा आहे. यामधला ‘ मी ’ कोण हे पाहावे. जे नासणार ते ‘ मी ’ कधी असणार नाही; म्हणजे पंचमहाभूतांचा ‘मी’ नाही हे ठरले. जो शाश्वत असतो तोच सच्चिदानंद असतो. मी भगवंतस्वरूप व्हावे अशी प्रत्येक मनुष्याची सुप्त अगर प्रगट इच्छा असते; तेव्हा त्यापैकी थोडा तरी ‘ मी ’ असल्याशिवाय मला असे वाटणार नाही. भगवंताचे स्वरूप आनंदमय आहे, आणि आपण सर्व लोक आनंदात राहावे असे म्हणतो. मी या आनंदापासून वेगळा होतो तेव्हा कुठेतरी चुकले असे समज...

पुढे पहा..

श्रीरामनवमीला गोंदवल्यात पुन्हा दुमदुमला रामनामाचा जयघोष

सियापती श्रीर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व ...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

अवश्य पहा

वचन परिमळ