live telecast image

ब्लॉग/इतर

विशेष सूचना

पुढे पहा..

विश्वस्त...  ।   21 Nov 23  ।   विशेष सू...

आजचे प्रवचन

नाम आणि प्रेम ही जुळी भावंडे आहेत.

साधारण प्रापंचिकाची ओढ विषयाकडे असते. आज सुख कशात आहे एवढेच तो बघतो, आणि विषयात तो इतका तल्लीन होतो, की जगालाही तो तुच्छ मानतो. विषय शेवटी दु:खालाच कारणीभूत होतात हे तो विसरतो. विषय आणि मी एक होतो तेव्हा सुख होतेसे वाटते. पण वास्तविक, आजवर कुणालाही विषयाने शाश्वत सुख आणि समाधान मिळालेले नाही. असे सुख आणि समाधान मिळवण्यासाठी आपली वृत्ती भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर ठेवणे हा एकच उपाय आहे. वृत्ती नेहमी एकाकार व्हावी, पण ती विषयात न होता नामात व्हावी, हेच सर्व संतांचे सांगणे आहे. &lsquo...

पुढे पहा..

श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव २०२२

श्रीराम समर्थ

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ ते १८ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत श्रींचा पुण्यतिथी उत्सव अत्यंत उत्साहात व आनंदात पार पडला. कोरोना संकटामुळे हजारो भाविकांची इच्छा असूनही गेली दोन वर्ष येता आला नव्हतं पण या वर्षी  मात्र त्यांनी आवर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व महाराज नामाशिवाय नाहीत. म्हणून भगवंताचे स्वरूप तेच श्रीमहारांजाचे समजावे. भगवंत सर्वव्यापी आहे तसे श्रीमहाराजही आहेत, म्हणून महाराज गोंदवल्याला आहेत हे जेवढं खरं वाटतं, तेच घरातही वाटायला हवं. आज मार्गदर्शन करायला ते देहाने नसतील पण त्यांना जे आवडेल ते त्यांना सांगून करावं, म्हणजे ते कर्म त्यांना हवं असेल...

पुढे पहा..

अवश्य पहा

वचन परिमळ