प्रासंगिक प्रवचने (ऑडीओ)

  प्रवचन ०१
  प्रवचन-०६
  प्रवचन-०२
  प्रवचन ०५
  प्रवचन ०४
  गोपाळकाला १९६६
  गुरुपौर्णिमा १९६४
  गुरुपौर्णिमा १९६५