मौन परिसर

श्री पांडुरंग महाराजांनी देह ठेवल्यावर त्यांच्या स्मरणार्थ येथे बांधलेल्या छोट्याश्या मंदिराचे नूतनीकरण करण्यात आले. मंदिराच्या गजबजलेल्या परिसरापासून थोडेसे दूर असल्याने, साधकांना जप करण्यासाठी येथे अत्यंत शांतता मिळते.