हाची निरोप गुरूंचा

पवित्र स्थानाचे महत्व

श्री महाराजांची आश्वासने (संकलन)

अध्यात्मसंवाद भाग -१ ( संकलक - म. वि. केळकर)

अध्यात्मसंवाद भाग -२ ( संकलक - म. वि. केळकर)

अध्यात्मसंवाद भाग -३ ( संकलक - म. वि. केळकर)

अध्यात्मसंवाद भाग -४ ( संकलक - म. वि. केळकर)

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-१     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-२     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-३     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-४     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-५     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-६     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-७     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-८     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-९     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ - दिवस-१०     

पुण्यतिथी उत्सव १९९५ दिवस-१० (गुलाल)     

गोकुळाष्टमी

सीमोल्लंघन