विश्वस्त मंडळ 24 Oct 23 इतर

विजयादशमी २०२३

श्रीराम समर्थ

"ज्या दिवशी आपण भगवंताच्या स्मरणात जागे होतो तो खरा दसरा होय. आनंदी वृत्ती ही दिवाळी दसऱ्याची खूण आहे

- श्री महाराज 

दसऱ्याच्या शुभेच्छा!