विश्वस्त मंडळ 12 Mar 23 इतर

गोंदवले दर्शन (हवाई छायाचित्रण)

||महाराष्ट्रीया माणगंगा तिराते असे पुण्य गोंदावले क्षेत्र जेथे ||